1. W sali zabaw ,,AKUKU” obowiązuje dobry humor i uśmiech od ucha do ucha.
 2. Sala przeznaczona jest do zabawy dla dzieci do lat 11-stu.
 3. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
 4. Ubrania wierzchnie oraz obuwie dzieci pozostawiają w szatni.
 5. Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie bawią się na Sali wyłącznie w skarpetkach (również latem). Podyktowane jest to względami higienicznymi oraz bezpieczeństwa.
 6. Na czas zabawy zegarki, okulary, biżuteria oraz inne ostre i niebezpieczne rzeczy dzieci oddają swoim opiekunom bądź obsłudze Sali.
 7. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Sali.
 8. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3. roku życia. Dzieci do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji wyłącznie pod stałą opieką opiekuna.
 9. Opiekunowie mogą korzystać z wszystkich elementów konstrukcji zabawowej.
 10. Jeden opiekun (tylko osoba pełnoletnia) może bawić się z dzieckiem na Placu Zabaw. Jest wtedy całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
 11. Za zabawę i bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 12. Opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci na Sali Zabaw, robią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 13. W powyższej sytuacjach opiekunowie zobowiązani są do poinformowania obsługę Sali o zamiarze pozostawienia dziecka oraz przekazania numeru telefonu kontaktowego.
 14. Dzieci pozostawiane samodzielnie na Sali (przed ówczesnym zgłoszeniu tego faktu obsłudze) pozostają pod opieką obsługi Sali.
 15. W sytuacji, kiedy dziecko uległoby wypadkowi na terenie Sali, opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o takim zdarzeniu obsługę Sali.
 16. Konsumpcja napojów, słodyczy oraz innych produktów spożywczych powinna odbywać się tylko i wyłącznie przy stolikach.
 17. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia produktów spożywczych na strefę zabaw.
 18. Na terenie obiektu zabronione są: bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji do zabaw oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
 19. W Sali Zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze.
 20. Na terenie ,,Akuku” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 21. Na terenie Sali Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku Gości, poprzez filmowanie,
  fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu Goście wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo – promocyjnych AKUKU.
 22. Razem z biletem opiekunowie otrzymują kartę magnetyczną, która nalicza czas pobytu dziecka w Sali.
 23. W przypadku zagubienia karty to opiekun zobowiązany będzie zapłacić kwotę umowną w wysokości 20zł.
 24. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
 25. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Placu Zabaw.
 26. Właściciel oraz personel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 27. Wykupienie biletu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.